Política de Privacitat

Política de privacitat 1a capa

ResponsableGESTIONEM PER TU FIVE, S.L.+ info
Finalitat– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web
– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic (només en cas d’acceptació expressa)
– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
– Realitzar las prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits por el usuari
+ info
Legitimació destinatarisConsentiment de l’interessat+ info
Destinataris de cessionsEstà prevista la cessió de les seves dades a tercers en determinats casos, establerts en la segona capa d’aquesta Política, per ser necessari per aconseguir la finalitat del tractament. No es realitzaran transferències internacionals sense el seu consentiment previ.+ info
ConservacióLes seves dades es mantindran en els registres de tractament de la nostra titularitat mentes la seva conservació sigui necessària per atendre la finalitat que ha motivat la seva recollida, així com durant el termini d’atenció de possibles obligacions legals.+ info
DretsAccedir, rectificar, i cancel·lar les dades, així com els altres drets indicats en la informació addicional.+ info
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.fvassessors.com
Política de privacitat
Avís legal
Política de Cookies
+ info

 

Política de privacitat 2a capa

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  (també el prestador)
CIF: B67276782
Direcció postal: Passeig Pere, III, nº 30, 3er, B, 08241, Manresa, BARCELONA
Correu electrònic: info@fvassessors.com

GESTIONEM PER TU FIVE, S.L. , com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altra mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari
 • Utilitzar les seves dades per a contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables, i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a  info@fvassessors.com.

D’acord amb la LSSICE, GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat que les descrites excepte per imperatiu legal o requeriment judicial.

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret a cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el període màxim de 2 anys per si fossin requerides pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran metres duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació, o oposició, o limitació al tractament. Es conservaran determinades dades identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per supòsit que fos requerit per Jutges y/o Tribunals o per incoar accions internes derivades del ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari presta consentiment expressament a que GESTIONEM PER TU FIVE, S.L., realitzi les següents activitats i/o accions, a excepció que l’Usuari indiqui allò contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i /o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, Serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altre informació sobre els Serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En el supòsit de que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament de dites comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, Serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els Serveis i productes de GESTIONEM PER TU FIVE, S.L. iguals o similars als que foren inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.

La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIO

S’Informa a l’Usuari que els mitjans oficials habilitats per l’empresa per comunicar-se amb els clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si Vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE, excepte en els casos que sigui necessari per a brindar-li el servei integral sol·licitat. Les empreses a les quals se cediran les dades seran: notaris, registres i administracions públiques de diversa índole, col·laboradors relacionats amb el responsable i entitats asseguradores.

Així mateix, el prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar la seva subscripció o la prestació del servei contractat si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

L ‘informació que Vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de GESTIONEM PER TU FIVE, S.L., contractats a l’empresa MUSSTUDIO, amb NIF 39375701-T i amb domicili fiscal al C/ Pubilla 22 08296 Castellbell i el Vilar. El Tractament de les dades de dita entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat de tractament entre el prestador i dita empresa. En cap supòsit aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@fvassessors.com, indicant a l’assumpte: “LOPD, Drets ARCO” i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió:permet corregir error i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.
 • Dret de cancel·lació:permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició:dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament:comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades:facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, amb la finalitat que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades(inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans d’aquesta retirada.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECABEM

Les dades recollides per part del responsable son les següents:

 • Aquelles que els usuaris subministres a través dels diferents serveis oferts en la pàgina web.
 • Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
 • Dades recollides a través de les cookies per la millora de l’experiència de la navegació segon s’informa a la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita son exactes, actuals i veraços. Els preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa amb la finalitat que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de GESTIONEM PER TU FIVE, S.L. , incloent les dels menors, en les que, per a la seva obtenció, s’ha demanat el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats al efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant, els pares, tutors o representants legals dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

L’informem que GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que GESTIONEM PER TU FIVE, S.L. consideri inapropiat.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de GESTIONEM PER TU FIVE, S.L. , podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

 A tots els efectes les relacions entre GESTIONEM PER TU FIVE, S.L.  i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de MANRESA.

Desplaça cap amunt